แม่สีและการผสมสี

larger-color-wheel-7562515

เราเรียนรู้ว่า “แม่สี” หรือ “สีลำดับที่ 1” ประกอบด้วยสี 3 สี คือ สีเหลือง สีแดง และสีน้ำเงิน

ที่เรายกให้สีเหล่านี้เป็นแม่สีก็เพราะว่าไม่มีสีใด ๆ ผสมกันแล้วได้สีเหล่านี้

แต่สีเหล่านี้สามารถผสมกันเพื่อให้เกิดเป็นสีอื่นได้

เมื่อเรานำแม่สีแต่ละสีมาผสมกันเป็นคู่ ๆ ก็จะได้สีใหม่เกิดขึ้น 3 สี คือ

– สีเหลือง ผสมกับ สีน้ำเงิน ได้สีเขียว

– สีเหลือง ผสมกับ สีแดง ได้ สีส้ม

– สีแดงผสมกับสีน้ำเงิน ได้ สีม่วง

เราเรียกสีที่เกิดขึ้นใหม่ 3 สีนี้ว่า “สีลำดับที่ 2”
colorwheel
และเมื่อเรานำสีลำดับที่ 2 มาผสมกับแม่สีที่อยู่ใกล้กันในวงจรสี ก็จะได้สีใหม่เกิดขึ้นอีก 6 สี คือ

– สีเขียว ผสมกับ สีเหลือง ได้ สีเขียวเหลือง

– สีเขียว ผสมกับ สีน้ำเงิน ได้ สีเขียวน้ำเงิน

– สีม่วง ผสมกับ สีน้ำเงิน ได้ สีม่วงน้ำเงิน

– สีม่วง ผสมกับ สีแดง ได้ สีม่วงแดง

– สีส้ม ผสมกับสีแดง ได้ สีส้มแดง

– และ สีส้ม ผสมกับ สีเหลือง ได้ สีส้มเหลือง

เรียกสีเหล่านี้ว่า “สีลำดับที่ 3”

เราจะเห็นว่าการผสมกันของแม่สีทำให้เกิดสีต่าง ๆ ขึ้นมากมาย

เรียกสีเหล่านี้ว่า “สีในวงสีธรรมชาติ” หรือ “วงจรสี” ประกอบด้วยสีทั้งหมด 12 สี

แต่นี่ก็ไม่ใช่สิ่งตายตัว เพราะเราสามารถผสมให้เกิดเป็นสีต่าง ๆ ได้อีกมากมาย

โดยการลดหรือการเพิ่มปริมาณของสีที่เรานำมาผสมกัน

สิ่งที่น่ามหัศจรรย์ไปยิ่งกว่านั้นก็คือ ถ้าเรานำแม่สีทั้ง 3 มาผสมกันในปริมาณที่เท่า ๆ กัน

จะทำให้เกิดสีเทาหรือสีน้ำตาล ซึ่งเราเรียกว่า “สีกลาง”

เราลองสมมติตัวเองเป็นเด็กอีกครั้ง…

ถ้าเรามีสีเพียงแค่ 3 สี เราก็คงสามารถที่จะสนุกกับการระบายฝันของตัวเองได้อย่างไม่ยาก

แต่ถ้าขาดสีใดสีหนึ่งไปก็คงไม่สนุกแน่ ๆ

ถ้าเราไม่มีสีเหลือง

เราคงจะอธิบายความสวยงามของพระจันทร์ในวันลอยกระทงไม่ได้

ถ้าเราขาดสีแดง

เราจะระบายสีของดอกกุหลาบที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักได้ยังไง

ถ้าเราไม่มีสีน้ำเงิน

เราคงสื่อถึงความเย็นของสายน้ำไม่ได้

หรือ….

ถ้าเราไม่มีสีเหลือง เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาสีอะไรมาผสมกับสีน้ำเงินเพื่อระบายภูเขาสีเขียวของเรา

ถ้าเราไม่มีสีแดง เราคงไม่รู้จะเอาสีอะไรมาผสมกับสีเหลือง

เพื่อถ่ายทอดความสนุกสนานของสวนสนุก

ถ้าเราไม่มีสีน้ำเงิน เราก็ไม่รู้ว่าจะเอาสีอะไรมาผสมกับสีแดง หรือสีเหลือง

เพื่อให้ภาพทิวทัศน์ของเราดูเย็นสบายตา….

วันนี้เราเป็นผู้ใหญ่ที่หาเวลาจับดินสอวาดภาพ จับพู่กันระบายสีได้น้อย

ก็คงไม่ได้เดือดร้อนอะไรนัก

แล้วเด็ก ๆ ล่ะ เขาจะเป็นยังไง ถ้ามีเพียงดินสอกับกระดาษ แต่ขาดสีที่จะใช้ระบาย?

ถึงตอนนั้น..เด็ก ๆ ก็คงรู้ว่า

สีทุกสีมีความสำคุญเท่า ๆ กัน แล้วผู้ใหญ่อย่างเราที่ผ่านช่วงเวลาของการเป็นเด็กมานานจะรู้ไหมนะ?

Advertisements