เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2553 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ. นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ พร้อมด้วย นางเบญจมาศ แสนแสง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และคณะ เข้าร่วมโครงการแนะแนวอาชีพและรับสมัครนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ามกลางนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้าฟังกว่า 300 คน  คณบดีคณะแพทยศาสตร์และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯนางเบญมาศ  แสนแสง  หัวหน้าฝ่ายการพยาบล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
Advertisements