การถ่ายทอดลักษณะทาง โครโมโซม

             โครโมโซมด้วยกัน  2   ชนิด   คือ   โครโซมในเซลล์ทั่วไปของร่างกาย     ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเพศ เรียก ออโตโซม  และโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเพศเรียก โครโมโซมเพศ   โครโมโซมเพศหญิง    จะมีลักษณะและขนาดเหมือนกันทั้งคู่    ใช้สัญลักษณ์  xx   ส่วน โครโมโซมเพศชายจะมี   รูปร่างลักษณะ  และขนาดต่างกัน ใช้สัญลักษณ์ xy  

              ยีนของคนเรามีอยู่ทั้งออโตโซม   และที่อยู่บนโครโมโซมเพศ    ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศมักอยู่บนโครโมโซมเพศ   x   ส่วนบนโครโมโซม Y มีน้อย   ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ   จะมีพฤติกรรมการถ่ายทอดลักษณะต่างๆเหมือนยีนบน ออโตโซม ต่างกัน   แต่จะแสดงลักษณะออกมาให้เห็นได้ในเพศชาย  มากกว่าเพศหญิง    เพราะเพศชายจะมีโครโมโซม  x  เพียงโครโมโซมเดียว   เมื่อได้รับยีนด้อยที่ผิดปกติอยู่เพียงยีนเดียวก็จะแสดงลักษณะออกมาได้  ลักษณะของยีนที่ถูกควบคุมบนโครโมโซมเพศ  x

              x ( x- linked gene ) ได้แก่  ตาบอดสี  โลหิตไหลไม่หยุด  และแขนขาลีบเนื่องจากพันธุกรรม ที่ถูกควบคุมบนโครโมโซม   y  ได้แก่  การมีขนยาวที่ใบหู   นิ้วเท้ามีพังพืด    ผิวหนังมีสะเก็ดดำทั้งตัว

การถ่ายทอดลักษณะทาง โครโมโซม

             โครโมโซมด้วยกัน  2   ชนิด   คือ   โครโซมในเซลล์ทั่วไปของร่างกาย     ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเพศ เรียก ออโตโซม  และโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเพศเรียก โครโมโซมเพศ   โครโมโซมเพศหญิง    จะมีลักษณะและขนาดเหมือนกันทั้งคู่    ใช้สัญลักษณ์  xx   ส่วน โครโมโซมเพศชายจะมี   รูปร่างลักษณะ  และขนาดต่างกัน ใช้สัญลักษณ์ xy  

              ยีนของคนเรามีอยู่ทั้งออโตโซม   และที่อยู่บนโครโมโซมเพศ    ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศมักอยู่บนโครโมโซมเพศ   x   ส่วนบนโครโมโซม Y มีน้อย   ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ   จะมีพฤติกรรมการถ่ายทอดลักษณะต่างๆเหมือนยีนบน ออโตโซม ต่างกัน   แต่จะแสดงลักษณะออกมาให้เห็นได้ในเพศชาย  มากกว่าเพศหญิง    เพราะเพศชายจะมีโครโมโซม  x  เพียงโครโมโซมเดียว   เมื่อได้รับยีนด้อยที่ผิดปกติอยู่เพียงยีนเดียวก็จะแสดงลักษณะออกมาได้  ลักษณะของยีนที่ถูกควบคุมบนโครโมโซมเพศ  x

              x ( x- linked gene ) ได้แก่  ตาบอดสี  โลหิตไหลไม่หยุด  และแขนขาลีบเนื่องจากพันธุกรรม ที่ถูกควบคุมบนโครโมโซม   y  ได้แก่  การมีขนยาวที่ใบหู   นิ้วเท้ามีพังพืด    ผิวหนังมีสะเก็ดดำทั้งตัว

Advertisements