ประโยชน์ของการนำเอาผักและผลไม้มาทำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

 

1.การได้นำผักและผลไม้จากท้องถิ่นมาทำน้ำดื่ม

2.ได้ประโยชน์จากผักและผลไม้

3.แปลรูปจากผักและผลไม้เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์

4.สุขภาพดีจากผักและผลไม้